Santa Clara vs Porto: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Santa Clara thắng
  66.67%

   
 • Hoà
  33.33%

   
 • Porto thắng
  0%

   
Posted 7 months.