Πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ "Γκρίζες Ζώνες" απονέμεται: