کدام سدان بزرگ را بیشتر می‌پسندید؟

Poll choices
Poll posted 9 months ago.