Việt Nam vs Triều Tiên: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Việt Nam thắng
  79.55%

   
 • Hoà
  14.5%

   
 • Triều Tiên thắng
  5.95%

   
Posted 5 months.