Grad Osijek u 2019. priprema širu lepezu mjera za poduzetnike, kao i više sredstava za potpore. Pomaže li grad dovoljno poduzetnicima?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment