Levante vs Barcelona: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Levante thắng
  24.14%

   
 • Hoà
  6.9%

   
 • Barcelona thắng
  68.97%

   
Posted 5 months.