Bạn thấy truyện nào hay nhất

 • Bên nhau trọn đời
  26%
  70 votes

   
 • Huyền của Ôn Noãn
  5%
  14 votes

   
 • Kén cá chọn canh
  6%
  16 votes

   
 • Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa
  1%
  3 votes

   
 • Mạc phụ Hàn Hạ
  9%
  25 votes

   
 • Truy tìm ký ức
  8%
  21 votes

   
 • Chân trời góc bể
  4%
  11 votes

   
 • Động phòng hoa chúc cách vách
  9%
  24 votes

   
 • Do ký kinh hồng chiếu ảnh
  1%
  3 votes

   
 • Tuyết Thảo
  3%
  9 votes

   
 • Tú Hồn
  6%
  15 votes

   
 • Tam sinh tam thế thập lý đào hoa
  19%
  52 votes

   
 • Other
  2%
  5 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment