Bạn thấy truyện nào hay nhất

 • Bên nhau trọn đời
  23%
  50 votes

   
 • Huyền của Ôn Noãn
  5%
  11 votes

   
 • Kén cá chọn canh
  6%
  13 votes

   
 • Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa
  1%
  3 votes

   
 • Mạc phụ Hàn Hạ
  9%
  19 votes

   
 • Truy tìm ký ức
  9%
  19 votes

   
 • Chân trời góc bể
  5%
  10 votes

   
 • Động phòng hoa chúc cách vách
  10%
  22 votes

   
 • Do ký kinh hồng chiếu ảnh
  1%
  3 votes

   
 • Tuyết Thảo
  2%
  5 votes

   
 • Tú Hồn
  6%
  14 votes

   
 • Tam sinh tam thế thập lý đào hoa
  20%
  44 votes

   
 • Other
  1%
  3 votes

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment