W nawiązaniu do filmiku od Round Tripa, którą księżniczkę uważasz za najlepszą? (Poll Closed)

 • Princess Rainbow Dash
  12.31%

   
 • Princess Rarity
  5.38%

   
 • Princess Applejack
  5.38%

   
 • Princess Fluttreshy
  9.23%

   
 • Princess Pinkie Pie
  15.38%

   
 • Princess Starlight Glimmer
  8.46%

   
 • Princess Sunset Shimmer
  10%

   
 • Princess Shining Armor (xD)
  23.85%

   
 • Princess Trixie Lulamoon
  10%

   
Posted 5 months.