Freiburg vs Hoffenheim: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Freiburg thắng
  20%

   
 • Hoà
  20%

   
 • Hoffenheim thắng
  60%

   
Posted 6 months.