Nice vs Nimes: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Nice thắng
  0%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Nimes thắng
  0%

   
Posted 6 months.