Levante vs Getafe: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Levante thắng
  25%

   
 • Hoà
  12.5%

   
 • Getafe thắng
  62.5%

   
Posted 4 months.