Is het een idee dat Telstar haar leden alleen laat spelen als ze ook een vrijwilligerstaak op zich nemen, zodat de vrijwilligerstaken eerlijker verdeeld worden?

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment