Koks Jūsų nuomone sudėtingiausias procesas keliant kvalifikaciją?

 • Suderinti laiką ir trukmę su mokyklos administracija
  43%
  57 votes

   
 • Pritaikyti įgytas žinias praktiškai
  7%
  9 votes

   
 • Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo renginius
  5%
  6 votes

   
 • Dalyvauti ilgalaikėse (18, 24, 36, 40 akad. val.) programose
  36%
  47 votes

   
 • Įvertinti savo kvalifikacijos tobulinimo poreikį
  10%
  13 votes

   

Poll posted 8 months ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com