Är du nöjd med din hyra?

 • Nej, den är för hög.
  60%
  627 votes

   
 • Ja, för den är alldeles för låg.
  7%
  72 votes

   
 • Ja, den är rimlig.
  33%
  342 votes

   

Poll posted 8 months ago.