Borde omskärelse av barn förbjudas?

Poll choices
Poll posted 7 months ago.