کدام سدان بزرگ را بیشتر می‌پسندید؟

Poll choices
Poll posted 8 months ago.