Reims vs Rennes: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Reims thắng
  50%

   
 • Hoà
  50%

   
 • Rennes thắng
  0%

   
Posted 3 months.