Θα διασπαστεί ο Δήμος Λέσβου ή θα κάνει πίσω η κυβέρνηση; (Poll Closed)

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com