[Txiorik Onena] 2019ko 7. astea (Poll Closed)

 • @Basozainak_Gipu
  20%
  16 votes

   
 • @Nerearrien
  19%
  15 votes

   
 • @edulartzanguren
  11%
  9 votes

   
 • @ikerlauroba
  11%
  9 votes

   
 • @KikeAmonarriz
  21%
  17 votes

   
 • @protoeuskaldun
  9%
  7 votes

   
 • @idurreski
  9%
  7 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com