Nam Định vs Sài Gòn: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Nam Định thắng
  94.59%

   
 • Hoà
  2.7%

   
 • Sài Gòn thắng
  2.7%

   
Posted 2 months.