Tottenham Hotspur vs Arsenal: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Tottenham Hotspur thắng
  34.29%

   
 • Hoà
  13.14%

   
 • Arsenal thắng
  52.57%

   
Posted 5 months.