Melbourne Victory vs Daegu: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Melbourne Victory thắng
  56.25%

   
 • Hoà
  25%

   
 • Daegu thắng
  18.75%

   
Posted 3 months.