Во Македонија се води повеќе грижа за профит отколку за заштита на животната средина.

Poll choices
Posted 2 weeks.