सारीमाथि ओभरकोट : राष्ट्रपतिको यो पहिरन कस्तो लाग्यो?

Poll choices
Posted 2 weeks.