Andorra vs Iceland: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Iceland thắng
  100%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Andorra thắng
  0%

   
Posted 5 months.