Guatemala vs Costa Rica: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Guatemala thắng
  23.08%

   
 • Hoà
  15.38%

   
 • Costa Rica thắng
  61.54%

   
Posted 2 months.