Skal pensionister betale fuldt kontingent for at kunne vælges til IDAs repræsentantskab (Folketing)?