Czy popierasz strajk nauczycieli?

Poll choices
Posted 2 months.