Czy popierasz strajk nauczycieli?

Poll choices
Posted 4 months.