సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత నరేంద్ర మోడీ వరుసగా రెండోసారి దేశ ప్రధాని అవుతారని భావిస్తున్నారా?