పోల్: లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ వివాదం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేస్తుందా..?(Poll: Will Lakshmi's NTR controversy affect elections in AP)

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment