Czy popierasz stanowisko aby papieżem został ktoś z Afryki?