Czym kierujesz się przy wyborze warsztatu samochodowego? (możesz wybrać 2 odpowiedzi)

Select up to 2 answers.