Дали би подржале проекти за целосно чистење на реките и речните корита во Македонија?

Poll choices
Posted 4 months.