Samanheng mellom formidling av forplantningslære og utdanningsnivå?