Sheffield United vs Millwall: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Sheffield United thắng
  50%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Millwall thắng
  50%

   
Posted 3 months.