Napoli vs Arsenal: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Napoli thắng
  21.21%

   
 • Hoà
  15.15%

   
 • Arsenal thắng
  63.64%

   
Posted 2 months.