Chelsea vs Burnley: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Chelsea thắng
  48%

   
 • Hoà
  32%

   
 • Burnley thắng
  20%

   
Posted 2 months.