Liverpool vs Huddersfield Town: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Liverpool thắng
  75.86%

   
 • Hoà
  13.79%

   
 • Huddersfield Town thắng
  10.34%

   
Posted 2 months.