[Txiorik Onena] 2019ko 17. astea (Poll Closed)

 • @peruarenaansa
  3%
  2 votes

   
 • @makilipurdi
  16%
  10 votes

   
 • @tessando
  6%
  4 votes

   
 • @ZiTAL
  24%
  15 votes

   
 • @AlexGurrutxaga
  11%
  7 votes

   
 • @loreaarakistain
  37%
  23 votes

   
 • @josu_goiko
  2%
  1 vote

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com