Дали Шар Планина треба да се прогласи за национален парк?

Poll choices
Posted 1 month.