Elia Viviani is terecht gestraft voor zijn manoeuvre in de massasprint.

Poll choices