Kuidas hindad artiklit `Täiskasvanud õppijad teevad eriala valiku teadlikumalt, niisama koolipinki nühkima ei minda`?