നയിക്കാന്‍ നെഹ്‌റു കുടുംബം തന്നെ വേണ്ടെന്ന രാഹുലിന്റെ നിലപാട് കോണ്‍ഗസിനെ തുണക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Poll choices

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment