به نظر شما ادامه تحریم‌ها چه آینده‌ای برای هواوی رقم خواهد زد؟ (Poll Closed)

 • هواوی دچار مشکلات جدی در تولید و فروش خواهد شد
  26%
  513 votes

   
 • سرعت پیشرفت هواوی به واسطه‌ی تحریم‌ها کمتر خواهد شد
  24%
  479 votes

   
 • هواوی بدون تاثیر گرفتن از تحریم‌ها و با راهکارهای خود به پیشرفت خود ادامه خواهد داد
  20%
  392 votes

   
 • دولت‌های چین و آمریکا به توافق می‌رسند و هواوی همانند گذشته به رشد خود ادامه می‌دهد
  30%
  596 votes

   

Poll posted 5 months ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment