Bạn muốn tớ làm gì trước? (2019/05/26) (Poll Closed)

 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  33%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  17%

   
 • Dịch 1 bài trong Nihongo Notes
  8%

   
 • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
  8%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  8%

   
 • Sub 1 video không thuộc 2 loại trên
  8%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  8%

   
 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  8%

   
Poll posted 5 months ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment