Bạn muốn tớ làm gì trước? (2019/05/26) (Poll Closed)

 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  8.33%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  8.33%

   
 • Sub 1 video không thuộc 2 loại trên
  8.33%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  8.33%

   
 • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
  8.33%

   
 • Dịch 1 bài trong Nihongo Notes
  8.33%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  16.67%

   
 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  33.33%

   
Posted 3 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment