U gradu je osam pametnih klupa koje se napajaju solarnom energijom i omogućavaju punjenje mobilnih uređaja. Znate li njihove lokacije i koristite li ih?

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment