Nữ Thụy Điển vs Nữ Mỹ: Bạn chọn kết quả nào? (Poll Closed)

 • Nữ Mỹ thắng
  66.67%

   
 • Hoà
  0%

   
 • Nữ Thụy Điển thắng
  33.33%

   
Posted 2 months.