Bạn muốn tớ làm gì trước? (2019/07/19) (Poll Closed)

 • Sub 1 video thuộc series Inai Inai Baa!
  11.76%

   
 • Sub 1 video thuộc series Bậc thầy giới tính
  11.76%

   
 • Sub kỳ tiếp theo của kịch truyền thanh Tàng tình
  5.88%

   
 • Sub 1 video không thuộc các loại trên
  5.88%

   
 • Dịch 1 đoạn của light novel Khúc ballad của tử thần (chừng nào dịch full 1 chương mới up)
  5.88%

   
 • Dịch 1 chương của series Kindaichi Kousuke
  5.88%

   
 • Bắt đầu 1 dự án mới bất kỳ
  17.65%

   
 • Tùy cậu, muốn làm cái nào trước cũng được
  35.29%

   
Posted 1 month.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment