Grad Osijek raspisao je Javni poziv za organizaciju/suorganizaciju i provedbu Adventa u Osijeku 2019. Na kojoj bi lokaciji voljeli da se advent održi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Votes: 3,085
1 Comment

  • Domagoj Medić - 2 years ago

    Poštovani,

    Prije svega hvala Vam što ove godine omogućili građanima Osijeka da mogu dati svoje mišljenje o najbolji lokaciji za održavanje Adventa u našem prekrasnom gradu. Moje skromno mišljenje je da je najbolja lokacija tvrđa, jer se pokazalo da je većini građana upravo tamo bila najljepša i najtoplija atmosfera. Također smatram da je Osijeku dovoljna samo jedna lokacija jer ukoliko ih bude više, uvjeren sam da će biti slabije posjećene jer mi nismo veliki grad kao npr. Zagreb u kojem takva organizacija može proći.

    Srdačan pozdrav,
    Domagoj Medić

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.