Дали посетителите ги почитуваат правилата за однесување при посета на националните паркови во Македонија?

 • Не знам
  17%
  4 votes

   
 • Не
  67%
  16 votes

   
 • Да
  17%
  4 votes

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com